Soms kunnen dingen meer belastend zijn dan dat men zelf zou willen, of ze zijn overrompelend of ze duren veel te lang.
Als mensen al veel hebben geprobeerd, en het lijkt maar niet te lukken, dan kan het raadzaam zijn om niet alleen te blijven worstelen.
Op zo'n moment kunnen gesprekken met een therapeut voor verlichting zorgen, voor gepaste verandering, voor steun, voor inzicht, voor herstel.
Gesprekstherapie biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren naar de moeilijkheden van het leven te kijken en om er anders mee om te gaan.

Het domein van de liefde is een bij uitstek moeilijk terrein waarin het soms zoeken is om de weg te vinden.
Hoe moet ik verder met deze persoon die ik niet versta, die mijn zelfbeeld verstoort en dingen van me verlangt die ik niet begrijp of kan geven?
Hoe is het toch mogelijk dat we na al die mooie jaren uit elkaar groeien? Hoe komt het dat ik me niet meer gehoord voel?
Partnerrelatietherapie probeert zoveel mogelijk te verbinden en, rekening houdend met de gevoeligheden en belangen van beide partners, tot gedeelde uitwegen te komen.

Psychoanalyse stelt het vraagstuk van wat hapert in een mensenleven. Wat is het waaronder ik lijd, dat soms zelfs nog geen naam heeft, en waar ik me tegenover moet situeren? Wat belemmert mij? Wat neemt bezit van mijn lijf en mijn gedachten? Wat dringt aan, voorbij wat benoembaar is?
Via vrije associatie worden de draden zichtbaar die doorheen het leven die belemmering of dat symptoom determineren.
Voor wie meer wenst te lezen: richtinggevende principes van de psychoanalytische act.

In vrij spel kunnen kinderen hun psychische realiteit aan bod brengen. Zo kan de logica opgebouwd worden van de moeilijkheden waar een kind mee worstelt. Het spel is meteen ook het medium waarin de therapeut tussenkomt.

Omstandigheden in ons leven - of die nu persoonlijk, relationeel of in verband met ons werk zijn - kunnen soms acuut de nood aan meer kennis en inzicht doen ontstaan rond één specifiek thema. Een vorming kan aan dit gemis tegemoet komen.
Een vorming wil een intensief leerproces op gang te brengen in een korte tijd. Een aanzet tot verdere verdiepingin in het onderwerp is ook mogelijk.

De bron van het werkwoord ‘to coach' is : ‘Het vervoeren van een waardevol persoon, van waar hij is tot waar hij wil zijn'.
De aangeleerde inzichten en vaardigheden kunnen plotseling niet meer voldoende zijn. We slagen er niet langer in om effectief om te gaan met de omstandigheden: we botsen. Daaruit kan een intense wens tot verandering.
Coaching kan een weg zijn om een vooropgesteld doel te bereiken. Belemmeringen worden bewust gemaakt en opgeheven. Mogelijkheden en talenten worden sterk aangesproken om tot een verbreding in denken en voelen te komen en anders te handelen.

De Dialectische Gedragstherapie (Marcha linehan) is een therapie die bij de Acceptance and Commitment therapieën behoort.
Ze is een ‘evidence based’ therapeutische training, die zich in oorsprong richtte op mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) maar nu ook zeer helpend is bij mensen met problemen met emotiesregulatie, ze kan een gezonde basis geven aan mensen met een Post Traumatisch Stress Syndroom en mensen helpen met die met een té hoge mate aan voortdurende stress in het leven staan. Ze is therapeutisch omdat het niet gaat om louter aanleren. De therapie versterkt onze gegeven vermogens en leert wat ons belemmert als groeimogelijkheid te gebruiken.